Genel

Genel Sekreterlikler

Genel Sekreterlikler, şirketlerin veya kuruluşların yönetimsel işlerinin sorumluluğunu üstlenen birimlerdir. Genel Sekreterler, üst düzey yöneticilerle yakın çalışarak, toplantıları organize eder, ajandaları takip eder, dosyalama yapar ve yazışmaları yönetirler. Ayrıca, personel yönetimi ve bütçe planlaması gibi görevlerde de aktif rol oynarlar. Genel Sekreterlikler, şirketlerin ve kuruluşların etkin bir şekilde çalışmasını sağlayarak, yöneticilere destek olurlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi