Genel

Genel müdürlük

“Genel müdürlük”, bir kurum ya da şirketin en üst düzey yönetim birimi olan bir pozisyonu ifade eder. Genel müdürlük, yönetimden sorumlu olan kişinin görev yaptığı yerdir. Genellikle stratejik kararların alındığı, kurumsal hedeflerin belirlendiği ve yönetim politikalarının oluşturulduğu birim olarak faaliyet gösterir. Genel müdürlük, diğer bölümler ve departmanlarla koordineli şekilde çalışarak, şirketin amaçlarını gerçekleştirme ve başarıya ulaşma yolunda liderlik rolü üstlenir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi