Genel

Genel idari birim

Genel idari birim, bir kuruluş veya şirketin yönetim ve idari işlerinden sorumlu olan temel yapı taşıdır. Bu birim, genellikle personel, finans, hukuk, insan kaynakları gibi departmanları içerir ve kuruluşun tüm idari iş süreçlerini yürütmekten sorumludur. Genel idari birim, kuruluşun düzenini sağlama, kaynakları etkin bir şekilde kullanma ve yönetim için gerekli politika ve prosedürleri belirleme gibi görevleri yerine getirir. Ayrıca, çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak ve kuruluşun hedeflerine ulaşmasını sağlamak için stratejik planlamalar yapar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi