Genel

Genel İdare

Genel İdare, devletin yönetim ve yönetişim faaliyetlerini yerine getiren bir yapıdır. Kamu hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve denetlenmesi gibi işlemleri gerçekleştirir. Devletin tüm birimlerini içerisine alan bir idari yapıdır ve farklı bakanlıklar ve kurumlar aracılığıyla faaliyet gösterir. Genel İdare, vatandaşların hak ve hizmetlerini korumak, kamu kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanmak, kamu düzenini sağlamak gibi görevleri yerine getirir. Devletin temel işleyişini sağlayan ve kamu hizmetlerinin sunumunu gerçekleştiren bir yapıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi