Genel

Genel Ceza Hukuku

Genel Ceza Hukuku, suçlar ve cezalarla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Suçların ne olduğunu, nasıl cezalandırılacağını ve ceza sistemini düzenleyen hukuk kurallarını içerir. Ceza Hukuku’nun genel ilkelerini, suçun unsurlarını ve ceza türlerini düzenler. Halkın güvenliğini ve toplum düzenini korumak amacıyla suç işleyen kişilere ceza verilir. Suçun işlenmesi durumunda devlet tarafından uygulanacak cezaların belirlenmesini sağlar ve suçluların adil bir şekilde yargılanmasını sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi