Genel

Gelir dağılımı ve makroekonomi

Gelir dağılımı, bir ülkedeki gelirin nasıl dağıldığını ifade eder. Makroekonomi ise bir ülkedeki genel ekonomik durumu inceler. Gelir dağılımı, makroekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Eşitsiz bir gelir dağılımı, ekonomik büyümeyi sınırlayabilir ve sosyal dengesizliklere neden olabilir. Makroekonomi politikaları, gelir dağılımının düzeltilmesi ve adaletli bir ekonomik yapı oluşturulması için kullanılır. Gelirin adil ve dengeli bir şekilde dağılması, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi destekler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi