Genel

Gecekondu Yoksulluğu

Gecekondu yoksulluğu, Türkiye’de şehirlerdeki düşük gelir düzeyine sahip bireylerin gecekondularda yaşaması ile ortaya çıkan bir durumdur. Gecekondular genellikle plansız ve izinsiz olarak yapılan, düşük maliyetli konutlardır. Bu durumun nedeni, işsizlik, düşük ücretler, ekonomik sıkıntılar, göç gibi faktörlerdir. Gecekondu alanlarında yoksulluk yoğun olarak yaşanır, temel ihtiyaçlar karşılanamaz, alt yapı hizmetlerine ulaşım sınırlıdır. Bu da sosyal ve ekonomik problemlere neden olur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi