Genel

Gecekondu Mahalleleri

Gecekondu mahalleleri, genellikle kentlerde düşük gelirli insanların yaşadığı, hızlı bir şekilde yapılan ve çoğunlukla plansız şekilde büyüyen yerleşim alanlarıdır. Bu mahallelerde genellikle alt yapı hizmetleri yetersizdir ve sosyal sorunlar yaygındır. Konutlar genellikle illegal şekilde inşa edilir ve çoğunlukla dar, bakımsız ve sağlıksızdır. Gecekondu mahallelerinde genellikle işsizlik ve yoksulluk yaygındır. Özellikle 1950’li yıllarda Türkiye’de büyük bir gecekondu hareketi yaşanmış ve bu dönemde gecekondu mahalleleri hızla artış göstermiştir. günümüzde ise çeşitli kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu mahallelerinin dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi