Genel

Gecekondu Kültürü

Gecekondu kültürü, Türkiye’de ekonomik veya sosyal nedenlerle kırsal kesimden kente göç eden insanların, kırsal yaşam tarzlarını kentsel alanlarda devam ettirmelerini ifade eder. Gecekondular, genellikle plansız ve izinsiz olarak inşa edilen, düşük maliyetli konutlardır. Bu kültürde dayanışma, komşuluk ilişkileri ve birlikte yaşama önemlidir. Gecekondu bölgelerinde sınıf farklılıkları belirgindir ve bazı sosyal sorunlara yol açabilir. Ancak bu kültür, Türk toplumunun sosyal yapısında da önemli bir yer tutar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi