Genel

Gecekondu Evleri

Gecekondu evleri, genellikle kırsal alanlardan kente göç eden yoksul insanların barınma ihtiyacını karşılamak için yapılan basit ve geçici konutlardır. Primitif malzemelerle inşa edilir, yapı kaynakları kısıtlı olduğu için sağlık ve güvenlik açısından risk taşır. Bu evler genellikle kaçak şekilde yapılır ve plansız şehirleşmeye neden olur. Adı, geceleri hızlıca inşa edildiği için verilmiştir. Bugün ülkemizde hala bazı şehirlerde gecekondu evlerine rastlanabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi