Genel

Farklılık Nedir?

Farklılık, bir şeyin diğerinden ayrılma durumunu ifade eder. Herhangi bir konuda başkasından farklı olma, benzersiz özelliklere sahip olma ve diğerlerinden ayrı bir yapıya sahip olma durumunu ifade eder. Farklılık, bireylerin, nesnelerin veya olayların birbirinden farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklanır. Bu farklılıklar, görünüm, düşünce, davranış, yetenek, kültür, inanç vb. gibi birçok alanı kapsar. Farklılık, çeşitliliği ve zenginliği temsil eder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi