Genel

Enerji İktisadı

“Enerji İktisadı”, enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili ekonomik konuları inceleyen bir iktisat dalıdır. Bu alanda, enerji talebinin ekonomik faktörlerle nasıl şekillendiği, enerji politikalarının ve enerji piyasalarının nasıl çalıştığı gibi konular üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir enerji kullanımı gibi konular da enerji iktisadının odak noktaları arasında yer alır. Enerji iktisadı, enerji sektörüne analitik bir bakış sunarak verimli ve sürdürülebilir enerji yönetimi hedeflerine ulaşmayı amaçlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi