Genel

Elzem görülüyor

“Elzem görülüyor” ifadesi, bir durumun veya eylemin kesinlikle gereklilik arz ettiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. 300 karakterden daha kısa bir şekilde anlamı ifade etmek gerekirse, “Mutlaka yapılması gerekiyor” veya “Kesinlikle şart” gibi anlamlar taşır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi