Genel

Eleştirel Teknoloji

Eleştirel teknoloji, teknolojik gelişmelere ve kullanıma eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan bir yaklaşımdır. Teknolojinin toplumsal, kültürel ve politik boyutlarını değerlendirerek teknoloji üzerine eleştirel düşünmeyi amaçlar. Teknolojinin sadece olumlu etkilerini değil, negatif etkilerini de göz önünde bulundurarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teknoloji geliştirme ve kullanma süreçlerinde değişim önerir. Eleştirel teknoloji, teknolojik sistemlerin güç ilişkilerini, sınıfsal ve cinsiyet temelli eşitsizlikleri nasıl etkilediğini ve sosyal adaleti nasıl etkileyebileceğini de inceler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi