Genel

Ekonomik olarak sağlam olmak

“Ekonomik olarak sağlam olmak”, bir bireyin veya bir ülkenin finansal durumunun sağlam, dayanıklı ve istikrarlı olması demektir. Sağlam bir ekonomi, istikrarlı büyüme, düşük işsizlik, düşük enflasyon, iyi bir ticaret dengesi ve düşük borçluluk düzeyi gibi göstergelere sahip olmalıdır. Ayrıca, yatırımların teşvik edildiği, istikrarlı bir bankacılık sisteminin bulunduğu ve mali politikaların etkin biçimde uygulandığı bir ekonomi de sağlam olarak kabul edilir. Sağlam bir ekonomiye sahip olmak, sosyal refahın artması, tüketici güveninin yükselmesi ve ülke içindeki ve dışındaki yatırımcıların çekilmesini sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi