Genel

Ekonomik kalkınmada sürdürülebilir bir gidiş yoluna doğru ilerlemek

Ekonomik kalkınma, toplumun refah düzeyini artırmak amacıyla yapılan düzenlemelerin ve faaliyetlerin sürekli, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesini ifade eder. Sürdürülebilir bir gidiş yoluna doğru ilerlemek ise, bu kalkınmanın doğal kaynaklara, çevreye ve toplumsal dengeye zarar vermeden gerçekleştirilmesini sağlamak demektir. Ekonomik büyüme, sosyal refah, çevresel koruma ve adaletli dağılım gibi faktörlerin dengeli bir şekilde ele alınmasıyla sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak mümkündür. Bunun için enerji verimliliği, doğaya zarar vermeyen üretim yöntemleri, sürdürülebilir tarım, yeşil teknolojilere yönelim gibi çeşitli önlemler alınmalı ve bu alanlarda bilinçli bir politika izlenmelidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi