Genel

Ek olarak

“Ek olarak” ifadesi bir konuya ilave bir açıklama veya bilgi katmak için kullanılan bir bağlaçtır. Genellikle bir fikrin veya düşüncenin ötesinde başka bir noktanın da belirtilmesini sağlar. Örneğin, “Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de toplantıya katılacak, ek olarak veliler de davet edilmiştir.” gibi kullanabiliriz.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi