Genel

Diğer yandan

“Diğer yandan” ifadesi, genellikle bir konunun farklı bir açıdan ele alınacağını ya da karşılaştırma yapılacağını belirtmek için kullanılır. Bu ifade, söz konusu konuya ilişkin başka bir perspektifi tanımlamak için kullanılır ve genellikle bir fikir veya durumu farklı bir açıdan ele alırken kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi