Genel

Devletin karar mercii olarak faaliyetleri

Devletin karar mercii olarak faaliyetleri, devletin yönetim ve hukuk sistemi içerisinde yer alan kurum ve organların, yasalar çerçevesinde karar alma ve uygulama işlemlerini gerçekleştirmesidir. Bu kurumlar arasında yürütme organı olan hükümet, yasama organı olan parlamento ve yargı organı olan mahkemeler bulunur. Devletin karar mercii olarak faaliyet gösteren bu kurumlar, toplumun çeşitli meselelerini analiz eder, kararlar alır ve bu kararları uygularlar. Bu sayede devlete ait politikaların belirlenmesi, yasaların oluşturulması, toplumsal düzenin korunması ve adaletin sağlanması gibi önemli görevleri yerine getirirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi