Genel

Devlet İdari Organları

Devlet idari organları, devletin yönetimini gerçekleştiren kuruluşlardır. Bu organlar, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ayrı kol altında faaliyet gösterir. Yasama organı TBMM, yürütme organı ise Cumhurbaşkanı ve hükümettir. Yargı organı ise bağımsız mahkemelerdir. Bu organlar arasında işbirliği ve denge esasına dayalı bir ilişki bulunur. Devlet idari organları, kamu hizmetlerinin yürütülmesi, düzenin korunması, kanunların uygulanması, adaletin sağlanması gibi görevleri yerine getirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi