Genel

Destekleyici

“Destekleyici”, bir kimseye veya bir şeye yardım etmek, onu desteklemek anlamına gelir. Destekleyici kişi veya nesne, olumlu bir etki sağlar ve birinin amacına ulaşmasında destek sağlar. Bedensel, duygusal, zihinsel veya diğer alanlarda destekleyici olabilir. Destekleyici davranışlar, insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirebilir ve başarıyı teşvik edebilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi