Genel

Denetleme Kurumu

Denetleme Kurumu, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının mali ve idari faaliyetlerini denetleyen bir kurumdur. Bütçe, harcama ve gelirlerin kullanımı, mevzuata uygunluk, etkinlik, ekonomi, verimlilik ve hesap verebilirlik gibi konuları denetler. Denetleme Kurumu, bağımsız bir şekilde çalışır ve denetim sonuçlarını raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluşlara sunar. Amacı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve kamu mali yönetimini geliştirmektir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi