Genel

Denetim seviyesi kontrolü

Denetim seviyesi kontrolü, bir organizasyonun ya da sistemin yönetimi ve operasyonlarının düzenli olarak denetlenerek, etkin bir şekilde kontrol edilmesi sürecini ifade eder. Bu süreçte, faaliyetlerin standartlara, prosedürlere ve politikalara uygunluğu incelenir ve hataların düzeltilerek iyileştirmelerin yapılması sağlanır. Denetim seviyesi kontrolü, hataların ve risklerin önlenmesine ve yönetici kademenin denetim yetkilerinin etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi