Genel

Danıştayın Denetim Yetkisi

Danıştay, Türkiye’deki idari yargı organıdır ve denetim yetkisine sahiptir. Denetim yetkisi, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun incelenmesi, hükümetin ve kamu kurumlarının eylemlerinin denetlenmesi anlamına gelir. Danıştay, yargılamalar sonucunda yapılan idari işlemlerde hukuka aykırılık tespit ederse bunları iptal edebilir veya düzeltme yoluna gider. Bu sayede yargı denetimiyle, idarenin keyfi ve hukuka aykırı hareket etmesinin önüne geçilir ve vatandaşların haklarının korunması sağlanır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi