Genel

Danıştay Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi

Danıştay üyeleri Türkiye Cumhuriyeti Başkanı tarafından seçilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanır. Danıştay Başkanı ve daire başkanları da yine başkan tarafından atanır. Görev süresi 12 yıldır ancak yaş sınırı 65’tir. Danıştay üyeleri, hukuk alanında uzmanlaşmış kişilerdir ve hukuka uygun şekilde kararlar vermekle sorumludurlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi