Genel

Çocuk Ceza Hukuku

“Çocuk Ceza Hukuku”, çocukların suç işlemesi durumunda uygulanan hukuki düzenlemeleri içeren bir alanı ifade eder. Amacı, çocukların suça yönelmelerini engellemek, topluma kazandırmak ve yeniden suç işlememelerini sağlamaktır. Çocukların yaşlarına göre cezalandırılması, tutuklanması ve hapis cezasına çarptırılması gibi konular bu hukuk dalının kapsamına girer. Ayrıca, çocukların haklarını korumak ve adalete erişimlerini sağlamak da bu hukuki düzenlemeler arasında yer alır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi