Genel

Cinsiyete Göre

Cinsiyete Göre, bir şeyin veya durumun cinsiyet temelli bir ayrıma göre sınıflandırılması demektir. Bu sınıflandırma genellikle erkek ve kadın arasındaki farklılıklara dayanır. Örneğin, bazı meslekler “erkek mesleği” olarak adlandırılırken, bazılarının da “kadın mesleği” olduğuna inanılır. Ancak, cinsiyete göre ayrımcılık yasalarla yasaklanmıştır ve eşitlik prensibi benimsenmektedir. Cinsiyete göre yapılan ayrımlar, bireylerin yeteneklerini veya ilgi alanlarını göz ardı edebilir ve eşitlik ilkesine aykırı olabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi