Genel

Ceza Mahkemesi kanunları

Ceza Mahkemesi kanunları, Türkiye’de ceza mahkemelerinin görev, yetki, işleyiş ve yargılama sürecine ilişkin kuralların yer aldığı kanunlardır. Bu kanunlar, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK), Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza İnfaz Kanunu (CİK) gibi yasal düzenlemeleri içerir. CMK, ceza davalarının nasıl açılacağını, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini, sanık haklarını ve savunma hakkını düzenler. TCK ise cezaların ve suçların niteliklerini belirlerken, CİK da cezaların infazını düzenler. Bu kanunlar, adaletin sağlanması ve suçluların cezalandırılmasında önemli bir rol oynar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi