Genel

Ceza Mahkemesi

Ceza Mahkemesi, Türkiye’de suç işleyen kişilerin yargılandığı mahkemedir. Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan hakimler tarafından yönetilir. Suç işlediği iddia edilen kişilerin suçun kanıtlanıp kanıtlanmadığına ve cezalarının belirlenmesine karar verir. Ceza Mahkemesi, farklı suçlara ilişkin olarak ayrı ayrı kurulabilir ve kararlarını hukuki prensipler doğrultusunda verir. Ceza Mahkemeleri ülkedeki hukuk düzeninin korunması ve suçluların cezalandırılması amacıyla görev yapar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi