Genel

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Çevre ve sürdürülebililik, doğal kaynakları koruma, çevre kirliliğini önleme ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma anlamında önem taşır. Sürdürülebilirlik ise kaynakları verimli kullanarak ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan dengeli bir şekilde gelişmeyi sağlamaktır. Bu sayede doğal dengenin korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, enerjinin verimli kullanılması gibi faktörlerin önemi vurgulanır. Bu anlamda, doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının benimsenmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakma sorumluluğu taşınır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi