Genel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de çevrenin korunması ve şehirlerin planlanması, geliştirilmesi, düzenlenmesi gibi konularla ilgilenen devlet kurumudur. Bakanlık, çevre politikalarının belirlenmesi, çevresel etkilerin yönetimi, atık yönetimi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, şehirleşme süreçlerinin düzenlenmesi ve yapılaşmanın denetlenmesi gibi faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca, bakanlık, çevre ve şehircilik alanında uluslararası standartlara uygun politikaların oluşturulması ve uygulanmasında lider bir rol oynamaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi