Genel

Çevre Müdürlükleri

Çevre Müdürlükleri, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlardır. Türkiye genelinde bulunurlar ve bölgesel olarak çevre konularında çalışmalar yaparlar. Atık yönetimi, su kalitesi kontrolü, doğal ve tarihi alanların korunması gibi çevresel konularda denetim, izleme ve yönlendirme görevlerini yerine getirirler. Aynı zamanda çevresel etki değerlendirmesi, izin ve lisanslama gibi süreçleri takip ederler. Böylece çevrenin korunmasını sağlamak, çevre hakkının korunması ve çevre bilincinin artması amacıyla çalışır ve halka yönelik bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi