Genel

Çevre Komitesi

Çevre Komitesi, çevre sorunlarıyla ilgilenen bir grup veya kuruluş olarak tanımlanabilir. Amacı, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve çevre politikalarının oluşturulması üzerine çalışmaktır. Çevre Komitesi, çeşitli projeler ve etkinlikler yürüterek insanları çevre konularında bilinçlendirmeyi hedefler. Aynı zamanda çevre sorunlarına çözüm üretmek ve çevre dostu politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi