Genel

Çevre İktisadı

Çevre İktisadı, ekonominin çevresel etkilerini inceleyen bir disiplindir. Doğal kaynakların nasıl kullanılacağı, çevresel sorunların nasıl çözüleceği ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları ele alır. Çevre İktisadı, doğal kaynakların ekonomik değerini belirlemek, çevresel maliyetleri hesaplamak ve politika önerilerinde bulunmak amacıyla kullanılan analitik ve teorik araçlar kullanır. Bu disiplin, kaynakları korumak ve ekonomik büyümeyle uyumlu bir çevre politikası oluşturmak için önemli bir rol oynar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi