Genel

Çarpıklık

Çarpıklık, bir şeyin doğru düzenden sapması veya eğriliği anlamına gelir. Genellikle düzensizlik, yanlışlık veya yanlışlık gibi anlamlar ifade eder. Örneğin, bir yapının çarpıklık içinde olduğu söylenebilir ya da bir fikrin çarpık olduğu ifade edilebilir. Çarpıklık, belirli bir standart veya norma uygun olmama durumunu ifade eder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi