Genel

Çalışma Sahası

Çalışma sahası, bir kişi veya bir işletmenin faaliyet gösterdiği, ilgilendiği konu veya alanı ifade eder. Bir bireyin iş veya meslek olarak yaptığı faaliyetler, çalışma sahasını belirler. Örneğin, sağlık çalışanları sağlık sektöründe çalışma sahasına sahiptir. Öğretmenler eğitim sektöründe çalışma sahasına sahiptir. Bir işletmenin faaliyetleri ise çalışma sahasını belirler. Örneğin, bir inşaat şirketi inşaat sektöründe çalışma sahasına sahiptir. Çalışma sahası, bir kişinin veya işletmenin uzmanlık alanını, ilgi ve becerilerini, yeteneklerini belirler ve bu alanda faaliyet gösterir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi