Genel

c) Varoluşçu Felsefe ve İnsanlık

Varoluşçu felsefe, 20. yüzyılda ortaya çıkan bir felsefe akımıdır. Varoluşçu felsefe, insanın varoluşunu ve anlam arayışını konu alır. İnsanlık ise, tüm insanların bir arada yaşadığı toplumun genel adıdır. Varoluşçu felsefe, insanın özgürlük, sorumluluk ve seçim yapma gücü üzerine odaklanırken, insanlık kavramı, insanların birbirleriyle ilişkilerini ve ortak değerlerini ifade eder. Varoluşçu felsefeye göre, insanlık varoluşun anlamını yaratır ve insanlar kendi seçimleriyle hayatlarına anlam katarlar. Bu anlam arayışı, bireysel ve toplumsal düzeyde insanların varoluşsal sorunlarını da içine alır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi