Genel

c) İslam Tarihi

İslam Tarihi, İslam dininin ortaya çıktığı Mekke’deki Peygamber Muhammed’in yaşamıyla başlamaktadır. Muhammed’in ölümünden sonra İslam devletleri kurulmuş ve İslam hızla yayılmıştır. Abbasi ve Osmanlı dönemleri önemli dönemeçlerdir. İslam dünyası kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan zirve yapmıştır. Modern dönemde ise Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması sonucunda çeşitli siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde Müslümanlar farklı kültürlerde ve ülkelerde yaşamaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi