Genel

Bürokrasi reformu

“Bürokrasi reformu”, devletin işleyişindeki aşırı bürokratik yükü azaltmayı ve daha etkili, hızlı ve verimli bir yönetim anlayışını benimsemeyi amaçlayan bir dizi düzenleme ve değişiklikleri içeren süreç olarak tanımlanır. Bu reformlar, gereksiz kuralları ve prosedürleri kaldırarak ve karar alma süreçlerini hızlandırarak, devlet hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını hedefler. Temelinde, vatandaşların devlet hizmetlerine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişebilmelerini sağlamak ve bürokrasinin olumsuz etkilerini minimize etmek yatar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi