Genel

Bununla birlikte

“Bununla birlikte” ifadesi, bir cümleye devam ederek bir fikri tamamlar ve yeni bir fikir veya durumu ifade eder. Genellikle iki farklı düşünce veya durumu birleştirerek ilişkilendirir. Örneğin, bir şeyin avantajlarını anlattıktan sonra “bununla birlikte”, dezavantajları veya karşıt bir düşünceyi ifade edebiliriz. Bu ifade, akıcı ve düşüncelerin bağlantılı olduğu cümleler oluşturmak için kullanılabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi