Bunun üzerine

“1 Bunun üzerine” deyimi, bir konuşmada ya da düşüncede daha önce söylenen bir şeyin üzerine bir şey eklemek ya da daha fazla detay vermek anlamında kullanılır. Yani, bir konunun üzerine daha fazla bir şey söylemek veya daha fazla ayrıntı vermek istendiğinde kullanılan bir ifadedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi