Genel

Buna göre

“Buna göre” deyimi, bir konu üzerinde yapılan tartışma veya durum değerlendirmesi sonucunda, elde edilen sonuca veya görüşe dayanarak bir yargıya varıldığını ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir olayı veya durumu anlatırken referans alınan verilere göre bir sonuca ulaşıldığını belirtmek amacıyla kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi