Bu durumda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer nokta da

“Bu durumda dikkate alınması gereken bir başka nokta da”

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi