Bu bağlamda

“1 Bu bağlamda” ifadesi, herhangi bir konu veya durumla ilgili olarak yapılan bir açıklamayı veya yorumu takip eden bir ifadedir. Bu ifade, bir önceki ifadeyle bağlantılı olarak bir sonraki noktaya geçiş yapmayı veya konuya devam etmeyi ifade eder. Çoğunlukla metinlerde veya konuşmalarda kullanılan bu ifade, iletişimi daha düzenli hale getirerek okuyucunun veya dinleyicinin konuyu daha iyi anlamasını sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi