Genel

Biri

“Biri”, Türkçe dilinde bir kişinin veya nesnenin tekil olarak ifade edildiği ve “bir” anlamına gelen işaret zamiri olarak kullanılan bir sözcüktür. Genellikle bir şeyden bahsederken onun adını söylemek yerine “biri” ifadesiyle anlatılır. Örneğin, “Biri kapıyı çalsın” cümlesiyle bir kişinin kapıyı çalması istenir. “Biri” sözcüğü, belirli bir kişiyi ya da nesneyi ifade etmekten ziyade genel bir anlam taşır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi