Genel

Bireysel Sorumluluk

Bireysel sorumluluk, bireyin kendi eylem ve kararlarından dolayı hesap verebilir olması, taşıdığı görevleri yerine getirme ve bu görevlerini yerine getirirken topluma ve çevreye zarar vermemeye özen göstermesi anlamına gelir. Her bireyin, hatalarını kabul edip düzeltebilme yeteneğiyle hareket etmesi, toplumda daha olumlu bir etki yaratmasını sağlar. Bireysel sorumluluk kavramı, adil bir toplumun temel yapı taşlarından biridir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi