Genel

Bireysel Savunma

Bireysel savunma, kişinin kendisini ve fiziksel güvenliğini koruma becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitimdir. Saldırıya uğradığında ya da tehlike altında olduğunda bireyin kendini etkili bir şekilde savunabilmesini sağlar. Teknik ve stratejik bilgilerin yanı sıra, kendine güven, dikkat, refleksler ve bedensel yetenekler gibi becerileri de kapsar. Bireysel savunma eğitimi, bireylere güvenli bir yaşam sürdürme konusunda farkındalık kazandırır ve kendilerini savunmak için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi