Genel

Bireysel

“Bireysel” ifadesi, tek bir kişiye ya da bireye ilişkin olan anlamına gelir. Bir bireyin kendi başına, kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine yönelik yapılan faaliyetleri ifade eder. Bireysel kararlar, bireysel mücadeleler, bireysel sorumluluklar gibi kavramlar bu anlamla ilişkilendirilebilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi