Genel

Bireylik ve insan hakları

Bireylik, her insanın kendi düşünce ve inançlarına sahip olma, özgür iradeyle karar verme ve kişilik haklarına saygı duyulması anlamına gelir. İnsan hakları ise her bireyin doğuştan sahip olduğu adalet, özgürlük ve eşitlik gibi temel haklardır. Bu haklar devlet tarafından korunmalı ve herkesin eşit şekilde faydalanması sağlanmalıdır. Bireylerin insan haklarına saygı gösterilmesi, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi