Genel

Birey

Birey, tek başına var olan ve topluma katılan her insanı ifade eden bir kavramdır. Bireyler, düşünce, duygu ve davranışlarıyla özgür iradeye sahiptirler. Her bireyin kendine özgü yetenekleri, ihtiyaçları ve değerleri bulunur. Bireyler, toplum içindeki diğer bireylerle etkileşim içindedir ve toplumun bir parçasıdırlar. Bu etkileşimler, sosyal ilişkilerin gelişimini sağlar ve bireylerin kimliklerini şekillendirir. Bireyler, eşit haklara sahip olup, demokratik bir toplumda özgürce yaşama hakkına sahiptirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi